YouTube
Google +
Tweeter
Facebook

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Administrator.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lincor Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 538, 02-884 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683823, NIP: 6751596901, REGON: 367601519 (dalej jako Lincor Software).
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu +48334861986 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Państwa dane osobowe (w szczególności dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, REGON, numer telefonu, e-mail, dane dot. rozliczeń i płatności, dane geo-lokalizacyjne) przetwarzane są:
  1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług systemu TruckOnline;
  2. w celu prowadzenia Konta TruckOnline i umożliwienia Państwu korzystania z niego;
  3. w celu realizacji zasileń konta TruckOnline (Prepaid);

   a podstawą prawna przetwarzania danych jest konieczność wykonania umowy, której są Państwo Stroną, a także podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Lincor Software wynikających z umów zawartych z Państwem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umów na Państwa rzecz.
 1. Państwa dane (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lincor Software (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Ponadto Lincor Software może przetwarzać Państwa dane osobowe (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń lub ich wcześniejszego zaspokojenia.
 3. Państwa Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności mogą być przekazywane podmiotom pełniącym funkcję agenta rozliczeniowego.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane (powierzenie do przetwarzania) również podmiotom, z którymi Lincor Software współpracuje przy wykonaniu zawartej z Państwem umowy.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Lincor Software dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) prawo do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w związku z przetwarzaniem danych przez Lincor Software.
 7. Lincor Software nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.