Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.01.01.01-00-0057/21-00.

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych narzędzia opartego o algorytmy uczenia nadzorowanego umożliwiającego ocenę jazdy kierowcy i podwyższanie jej bezpieczeństwa.

CEL PROJEKTU

Innowacyjny system będzie obejmował oprogramowanie oparte o dedykowany model algorytmiczny oparty na uczeniu nadzorowanym i rozwiązanie sprzętowe. Opracowane klasyfikatory będą charakteryzowały się co najmniej 80% skutecznością (trafnością) klasyfikacji zachowań i przejazdów kierowców pod względem bezpieczeństwa, które umożliwią automatyczne wysyłanie rekomendacji ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa jazdy. W konsekwencji ich zastosowania nastąpi wzrost o minimum 30% odsetka kierowców we flotach odbiorców, którzy pod wpływem rekomendacji, poprawią ocenę bezpieczeństwa jazdy. Docelowy system będzie oferowany przedsiębiorstwom dysponującym dużymi flotami samochodów, a w szczególności firmom świadczącym usługi:
  1. wynajmu długookresowego (Car Fleet Management),
  2. krótko- i średniookresowego wynajmu (do 2 lat - Rent a car ),
  3. carsharingu (auta wynajmowane na minuty).
Dla osiągnięcia celu projektu opracowany zostanie model obejmujący stworzenie rozwiązań algorytmicznych klasyfikujących jazdę kierowców pod względem poziomu bezpieczeństwa oraz opracowanie skutecznych metod korekty zachowań niebezpiecznych u kierowców. Zostanie również opracowany ww. moduł obliczeniowy potrzebny do gromadzenia dużych ilości danych o parametrach jazdy i pracy systemów pojazdu oraz do wykonywania przeliczeń ww. algorytmów ML do klasyfikacji zachowań kierowcy w trakcie jazdy pod względem bezpieczeństwa.

PLANOWANE EFEKTY

Przedmiotem wdrożenia będzie:
  • narzędzie opracowane w projekcie i zaimplementowanie go w ramach SafeDriving Portal,
  • aplikacja wraz z rozwiązaniem sprzętowym dedykowana w szczególności menadżerom flot/firmom z branży CFM/RAC/Carsharing umożliwiająca gromadzenie i analizę szerokiego zbioru danych obrazujących styl jazdy danego kierowcy i generujących dostosowane do niego rekomendacje ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa jazdy.
Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 31.12.2023 r.
Wartość projektu: 8 207 125,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 465 203,34 zł